Προσφορά Χαλαζία Quarella με 250€ ανά Τρέχων Μέτρο