Πάγκος Χαλαζία – Coante Quartz Προσφορά με 250€ ανά Τρέχων Μέτρο