Πάγκος Χαλαζία – Coante Quartz Προσφορά με 300€ ανά Τρέχων Μέτρο