Προσφορά Χαλαζία QUARELLA με 150€ ανά Τρέχων Μέτρο