Προσφορά Χαλαζία Quarella με 170€ ανά Τρέχων Μέτρο